bakgrundsbild
Bokhjarta
Bloggat av kungliga bibl.

Tekniska problem med fråga 14

Läs mer »


Biblioteksstatistikinsamlingen fortsätter…

Läs mer »


Bloggat av kulturrådet

Nyhet: Regional kultur och fri scenkonst i Kulturrådets budgetunderlag

Läs mer »


Tekniska problem med fråga 14

Läs mer »


Instagram

Publicerad av mrsathina

Fler instagrambilder
Senaste Tweets


Fler tweets
Kollage

Aktuellt

Studieresa till San Antonio, Texas, februari 2015

Sedan lång tid tillbaka pågår inom den svenska biblioteksvärlden en diskussion om hur man kan integrera det fysiska och det digitala biblioteket. Försök görs att implementera digitala skyltar, interaktiva bord, golv, musikfåtöljer med mera på bibliotek. På olika sätt försöker man även att synliggöra det digitala biblioteket i den fysiska lokalen, genom att visualisera de digitala tjänsterna i hyllorna och att hålla kurser i hur man använder dem.

Vår idé med en studieresa till BiblioTech är att studera hur ett fullständigt digitalt bibliotek ser ut som fysisk plats. Vad blir det fysiska bibliotekets roll i en värld med enbart digitala medier?

Läs mer »
Iflas-manifest-omslag-2-209x275 (1)

Aktuellt

Göta mångkultur och Finska som förvaltningsområde

I Östergötland har Finspång, Motala och Norrköping Finska som förvaltingsområde. Från 1 januari är också Regionbibliotek Östergötland samordnare i denna fråga eftersom vi är en del av Region Östergötland. Den nya bibliotekeslagen lyfter också fram minoritetsspråken på ett tydligare sett än tidigare. Finska ett av dem och de andra är jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Tisdag 3 februari träffades det regionala nätverket för det finska förvaltningsområdet och nätverket för Göta mångkultur

Läs mer »
Trappamsten

Aktuellt

Ny lag påverkar biblioteken

Från och med 1:a januari i år kan offentlig verksamhet och företag anmälas för att inte ha vidtagit åtgärder mot bristande tillgänglighet. Detta i och med ett nytt tillägg i diskrimineringslagen.
Att anmäla otillgänglighet som diskriminering har länge varit möjligt i flera länder, bland annat USA och Storbritannien. Även i Norge har denna möjlighet funnits sedan 2009.

Läs mer »
Img 0020

Aktuellt

Litteraturens villkor i Östergötland

Med början i augusti och fram till slutet av november intervjuade jag 65 personer om deras syn på litteraturens ställning i samhället idag och vad man kan göra för att förbättra den.
Påtagligt många tyckte att själva samtalet om litteratur var intressant och inspirerande. Lättillgänglig litteratur, i många olika utföranden, som går att låna eller köpa billigt på så många ställen, bidrar till att läsandet inte är i kris. De unga behöver hjälp att hitta till god läsning. Men, men ...det är inte vad man läser utan att man läser som är det allra viktigaste. Det påpekade många.
Nästan alla intervjuade talar om det fantastiska med biblioteken. " En ynnest att kunna gå in i ett hus och låna vad man vill bara man skaffar ett lånekort". När det gäller författare vill man ha fler program på bibliotek, muséer, gallerier, på stadsfester och i köpgallerior. Synliggör gärna östgötaförfattare och lyft fram läsande förebilder för de unga.

I skriften Litteraturens villkor i Östergötland, som delades ut till de ca 50 deltagarna i frukostmötet den 4 februari,  finns avsnitt om förskolans, skolans, folkbildningens och bibliotekens olika roller kopplat till litteraturen.


Annika E Stockman

Läs mer »
Blogg feb 2015

Aktuellt

Digital delaktighet

SKL, Sveriges kommuner och landsting håller på att ta fram en e-publikation om digital delaktighet. Av den anledningen var 1:e vice ordföranden i Regionstyrelsen för Östergötland Margareta Fransson och Kira Berg från Regionbibliotek Östergötland inbjudna till SKL i slutet av januari för att dela med sig av sina erfarenheter när det gäller arbetet med digital delaktighet tillsammans med företrädare från Kalmar, Katrineholm och Falun som också arbetar med att få fler att använda internet/e-tjänster. Från Östergötland lyfte vi bl a arbetet med den Regionala Digitala Agendan, bibliotekens/folkbildningens mångåriga arbete med digital delaktighet och arbetet med E-hälsa.

Läs mer »

Sök på länsbibliotek
Kalender

tisdag 10 mars kl 14:00 - 16:00

Göta mångkultur

Plats: Götarummet, Regionbibliotek Östergötland
Syfte: Utvecklingsarbete Göta mångkultur
Antal platser: 15
Kontaktperson: Rolf Holm, 010-1039314, rolf.holm@regionostergotland.se

Program och anmälan här!


Till kalendern
Facebook